Hoogland Bouw

Restauratie

Restauratie zijn die handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp, met het doel deze terug te brengen, in een van te voren gedefinieerde toestand. Een extreme vorm van renovatie of restauratie, is het optrekken van nieuwbouw achter een bestaande gevel.

Verbouw

Een verbouw is een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw. Dit kan een uitbreiding zijn, maar ook een gewijzigde indeling. Zo is een bijkeuken aan het huis bouwen een verbouw, maar ook het plaatsen van een nieuwe badkamer. Een grondige verbouw is een renovatie.

Advies

Hoogland Bouw Utrecht geeft advies op een vraag van een klant en vertaalt deze in een concrete onderzoeks vraag en zullen die vervolgens dan beantwoorden. Meestal resulteert dit antwoord in een advies. De klant is vrij om het advies al dan niet te volgen.

Contact met ons

hoogland bouw utrecht

Contactgegevens:
Weerdsingel WZ 54 A
3513 BE UTRECHT

Tel. +31 (6) 5 325 65 69
Fax. +31 (30) 240 08 09 

E-mail: CONTACTFORMULIER

weerdsingelwz54a

Wat doen Hoogland Bouw Utrecht, wie is Hoogland Bouw Utrecht en wat levert Hoogland Bouw Utrecht. Ga hiervoor ook naar de Facebookpagina van Hoogland Bouw Utrecht.

hoogland bouw utrecht op facebook

 

Aannemer

Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van volledig voltooid bouwwerk. 

De opdrachtgever of bouwheer kan op zijn beurt een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt.

Het ontwerp van de architect (of anderzins) resulteert vaak in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een ondelegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer

Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die op opdrachtgever aan het werk stelt.

Loodgieter

Loodgieter is een vak dat zich richt op de aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. 

Ook moet een loodgieter steeds meer van computers afweten, aangezien de cv-ketels, een belangrijk werkterrein van de loodgieter, steeds meer gebruik maken van deze moderne technologie.

Renovatie

Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreekt Hoogland Bouw Utrecht van herbouw of nieuwbouw.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude grachtenpanden en boerderijen worden op zo'n manier voor het negeslacht gespaard.

Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Een renovatie wordt veelal uitgevoerd door een aannemer of bouwbedrijf.

Expertise

Met de term expert of deskundige wordt een deskundig persoon in een vakgebied aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskudige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier.

 

© Copyright 2017 - 2019 Foto- & Webstudio Digitaal ICT | Webdesign & Webhosting Low-Budget Prijzen